Ansattoversikt


Musikk, dans og drama

Ansatte i avdelingen Musikk, dans og drama
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 96 905 32 318

Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 96 905 32 318