Ansattoversikt


Musikk, dans og drama

Ansatte i avdelingen Musikk, dans og drama
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 95 990 43 053

Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 56 95 990 43 053