Ansattoversikt


Musikk, dans og drama

Ansatte i avdelingen Musikk, dans og drama
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 85 410 45 028

Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 85 410 45 028