Ansattoversikt


Drift og renhold

Ansatte i avdelingen Drift og renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Reinholdsoppreatør 75 65 56 05 902 92 484

Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Reinholdsoppreatør 75 65 56 05 902 92 484