Ansattoversikt


Service og samferdsel

Ansatte i avdelingen Service og samferdsel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 56 04 916 01 443

Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 56 04 916 01 443