Ansattoversikt


Samfunnsfag og økonomi

Ansatte i avdelingen Samfunnsfag og økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 30 32 958 52 086
Lektor med tillegg 75 65 29 54 415 61 636
lektor med tillegg 75 65 30 74 922 37 798
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 54 915 83 633
Faglærer IKT-servicefag 75 65 31 92 905 37 418
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 31 29 916 80 663
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 31 34 476 80 256
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 69 971 82 374
Lektor m/tilleggsutd 75 65 30 41 906 58 692
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 65 481 02 152
Lektor m/tilleggsutd 75 65 29 13 950 48 060
Avdelingsleder 75 65 30 56 909 61 697
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 30 03 454 02 412
Lektor uten godkjenning 75 65 29 14 993 34 285
Adjunkt 75 65 30 59 900 15 799
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 29 41 412 42 975
Adjunkt 75 65 30 67 416 84 143
Faglærer 75 65 29 80 480 56 321