Ansattoversikt


Ledergruppe

Ansatte i avdelingen Ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/karriereveileder 75 65 58 14 970 56 398
Astrid Johanne Andreassen
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Støckert Benjaminsen
Personal- og adm.leder, Sortland VGS 75 65 55 11 918 60 785
Øystein Hansen Bæverud
Avdelingsleder Service og samferdsel 75 65 55 19 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Leder 75 65 55 36 909 56 302
Odd Erik Gabrielsen
Avdelingsleder Idrettsfag 75 65 55 16 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Avdelingsleder IKT 75 65 55 44 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Avdelingsleder Musikk, dans, drama 75 65 55 72 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Ped. psyk. rådgiver 75 65 58 32 416 68 290
Trond Hultgren
Avdelingsleder Naturbruk 75 65 57 50 997 24 911
Caroline Jensen
Avdelingsleder elevtjenesten 75 65 55 09 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Avdelingsleder 75 65 55 81 943 62 931
Håvard Peder Nija Lynghjem
Ped. psyk. rådgiver / Studieveileder 75 65 13 63 468 01 865
Aina Lyngli
Rektor 75 65 55 50 905 63 596
Rune Lødemel
Assisterende rektor 75 65 55 77 906 19 019
Maria Reiertsen
Avdelingsleder kontor 75 65 55 55 997 77 607
Werna Inger Steffensen
Avdelingsleder skolested Øksnes 75 65 57 00 959 39 438
Karen Steinsvik