Ansattoversikt


Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
veileder
Vivi E. Abelsen
Lærer *
Adjunkt
Lærer * 926 58 696
Lektor m/tilleggsutd
Lektor
Tor Kr. Røthe Arntzen
lektor 948 57 535
Andoni Arroyo Perez Olacoechea
Lektor med tillegsutdanning
Anna Sophie Baginski
Adjunkt 404 54 470
Leif Egil Barth
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Benjaminsen
Lærer
Sissel Berg-Hansen
Fagarbeider 918 09 552
Tore Roger Bertinussen
Adjunkt 414 39 880
Elisabeth Nilsen Bjerke
Lektor m/tilleggsutd
Roger Brun
Adjunkt 916 99 409
Lektor
Ole Gaute Bø
Adjunkt 976 64 252
Neil Alexander Clarke
Kantineassistent 990 30 261
Harriet Jennie Dahl
Lektor m/tilleggsutd
Kristian Dahl
Adjunkt m/tilleggsut 958 18 189
Lena Beate Darén
Lektor m/tilleggsutd 75 65 57 72
Felipe Matos Heredia dos Santos
Konsulent 75 65 57 55 456 15 643
Britt Tove Dragseth
Adjunkt m/tilleggsut
Reinholdsoppreatør 902 92 484
Hege Viktoria Eilertsen
Avdelingsleder Service og samferdsel 75 65 55 19 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Adjunkt m/tilleggsut
Ann-Karin Ellingsen
Lærling 978 87 848
Sondre Enbusk
Lærer 991 67 761
Jørgen Endresen
Adjunkt
Helene Anna Enochsson
Lektor med tillegg 995 12 078 995 12 078
Baard Erikstad
Lektor m/tilleggsutd
Hege Monica Eskedal
Lektor m/tilleggsutd 452 55 683
Johnny Evjen
Renholdsoperatør 952 80 327
Lisbeth Fagertun
Lærer 977 72 283
Oddmund Finnseth
Adjunkt m/tilleggsut 412 18 504
Nina Fjellstad
Adjunkt m/tilleggsut
Jan-Eirik Frivåg
Adjunkt 915 73 039
Jan Frostestad
Miljøarbeider med fagbrev
Leder 75 65 55 36 909 56 302
Odd Erik Gabrielsen
Renholder
Marlis Genzmann
Miljøarbeider med fagbrev 917 65 210
Kjell Magnar Gjellestad
Miljøarbeider med fagbrev 479 92 926
Studieleder 75 65 55 06 473 06 715
Tor Grindstein
Bibliotekar 75 65 55 58 416 68 306
Kristin Grøm
Lærling
Harald-Olai Guldbjørnsen
Adjunkt m/tilleggsut 417 58 678
Johnny Katiku Gundersen
Lærer 909 96 376
Tove Haaheim
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 932 47 125
Adjunkt m/tilleggsut
Kristin Birgitte Hammer
Konsulent 75 65 55 05
Airin H. Hansen
Avdelingsleder Idrettsfag 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer
Bjørg Alise Hansen
Adjunkt 416 65 668
Jannike Sara Hansen
Lærer *
Miljøarbeider med fagbrev 916 74 288
Kirsti Merete Hansen
Lærer 911 54 180
Tom Hansen
Elevassistent 988 10 971
Vera Hansen
IT-Leder 75 65 55 44 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Lektor m/tilleggsutd 476 27 644
Camilla Risa Haugstad
Fagarbeider 953 66 510
Tim Fredrik Haugstvedt
Lærer og velferdsleder, Kleiva 75 65 57 48 480 03 204
Siri Amalie Hella
Fagleder 75 65 55 59 905 72 112
Monika Henriksen
Avdelingsleder 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Kvalitetsleder 75 65 55 65 952 49 711
Egil Hitland
Lektor m/tilleggsutd 934 37 363
Vibece Hobbelstad
Lektor m/tilleggsutd 920 31 595
Merete Hoel
Fagleder 909 62 507
Lærer
Leif Arne Holm
Lektor 951 50 629
Cathrine Holst
Lektor m/tilleggsutd 908 28 307
Einar Holstad
Lektor 959 28 954
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 410 45 028
Odd Helge Hveding
Faglærer 907 55 720
Astrid Høgden
Fagleder 977 80 142
Ann Christin Isaksen
Adjunkt m/tilleggsut 975 21 201
Sarah Jacobsen
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 07 909 22 108
Adjunkt m/tilleggsut
Mary Jakobsen
Lektor m/tilleggsutd 916 23 088
Ped.leder NA /Formidlingskoordinator 997 24 911
Caroline Jensen
Lektor med tillegg 948 88 035 959 06 682
Karina Jensen
Lektor m/tilleggsutd 976 31 209
Stig Mindor Jensen
Barne-og ungdomsarbeider 417 59 381
Tora Iren Jensen
Internatassistent 992 43 743
Adjunkt m/tilleggsut 415 03 194
Bente Johansen
Lærer 908 33 973
Jens-Erik Johansen
Arbeider/spes arb.
Lars  Magne Solsem Johansen
Studieleder 75 65 55 77 906 19 019
Maria Johansen
Adjunkt 991 60 170
Rasmus Johansen
Lærling 976 19 194
Emil André Johnsen
Lektor
Nils Petter Johnsen
Lektor m/tilleggsutd 911 51 371
Rolf Magnar Johnsen
Renholder 482 94 250
Astrid Jørgensen
Lektor m/tilleggsutd 416 62 406
Lisbeth Jørgensen
Lærer 75 65 55 85
Lektor m/tilleggsutd 980 09 425
Amela Kavara
Avdelingsleder 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Vaktmester 905 43 049
Karl Ulrik Kjesbu
Lærer *
Adjunkt 416 77 787
Jørgen Knudsen
Lærer 959 98 369
Lisa Carina Knutsen
Adjunkt m/tilleggsut 990 43 053
Håkon Kristiansen
Lærer 988 41 015
Rolf Arne Kristiansen
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd 905 32 318
Jan Olav Krokmoen
Lærer/musiker
Guro Stigen Kvannli
Adjunkt m/tilleggsut 993 77 980
Erling Lakså
Lektor m/tilleggsutd 470 11 509
Knut Lamvik
Lærer 917 40 052
Viggo Larsen
lektor med tilleggsutdanning 75 65 11 46 919 17 677
Adjunkt m/tilleggsut
Elisabeth Leite
Lektor med tilleggsutdanning 909 89 442
Birgitte E. Rolsted Lie
Adjunkt m/tilleggsut
Marthe Lind
lektor m/ tilleggsutd. 913 72 468
Knut Vilhelm Lindberg
Adjunkt m/tilleggsut
Laila Lockert
Renholder 976 19 610
Britt-Inger Ludvigsen
Lærer *
Therese Lund
Avdelingsleder 943 62 931
Håvard Peder Lynghjem
Rektor 75 65 55 50 905 63 596
Rune Lødemel
Elevassistent 907 17 029
Olga Madsen
Lærer 75 65 56 68 916 21 003
Are Kristen Marthinussen
Adjunkt med tilleggsutdanning 969 96 000
Wiggo Marthinussen
Lektor med tilleggsutdanning 917 97 410
Kersti Mathiassen
Adjunkt m/tilleggsut 481 36 415
Christine Meisterlin
Bibliotekar/Brannvernleder/HVO 75 65 57 20 959 44 277
Karl Arvid Mikalsen
Lektor m/tilleggsutd
Torstein Monsen
Lærer IKT drift og utvikling 905 89 514
Odd Myrlund
Adjunkt m/tillegsutd 943 22 184
Fredrik Mørk
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 00 466 60 414
Hilde Krogh-Fladma Nilsen
Lektor
Marita Nilsen
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Sonja Nilsen
Håndv./fagarb. 916 01 443
Bjørn Nordahl
Adjunkt 977 47 966
Adjunkt
Mari Norum
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd
Alexander Olsen
Kokk 479 04 733
Geir Olav Olsen
Renholder 971 86 631
Tone Reiertsen Olsen
Lektor m/tilleggsutd 994 94 936
Ørjan Magne Olsen
Lektor m/tilleggsutd 975 79 717
Ove Orvik
Lektor
Gerhard Osvoll
Barne-og ungdomsarbeider 952 45 605
Wenche Tingvoll Ovik
Lektor m/tilleggsutd 954 62 166
Arnfinn Paus
Lektor
Julie Voktor Pedersen
Sekretær
Rosita Karina Pedersen
Kantineassistent 482 76 748
Sawang Wongsanao Pedersen
Adjunkt 456 01 876
Truls Pedersen
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Lærer *
Faglærer 76 15 55 75 959 96 758
Marit Barkved Punsvik
Lektor 416 77 760
Sigrid Randers-Pehrson
Miljøarbeider med fagbrev 456 03 353
Thorhild Karine Refsnes
Adjunkt m/tilleggsut 482 19 989
Ann Julie Reiertsen
Lektor m/tilleggsutd 979 80 727
Mats Reiertsen
Adjunkt med opprykk 911 10 542 911 10 542
Toni Ridderseth
Lærling
Lasse Walsnes Riise
Fagleder 75 65 55 35 993 28 489
Lodve Bjerkeli Riise
Adjunkt m/tilleggsut 480 42 515
Roy Risrem
Lærer i fremmedspråk og realfag ST / Veileder i realfag Nettskolen i Nordland 75 65 23 67 482 17 492
Renholder svgs 909 47 255
Suphansa Rødsand
Fagarbeider 970 28 248
Ebrima Ebou Saidy
Lærling
Lærer *
Lærling
Lærer * 915 66 094
Arve Selnes
Tekniker 75 65 55 42
Tommy Sivertsen
Fagarbeider 473 15 543
Jan Sjonsti
Renholder
Nattawan Thahan Sjonsti
Lærer *
Camilla Pettersen Skar
Adjunkt m. Opprykk
Lars Hilmar Pettersen Skar
Lektor 958 09 046
Sølvi Skeide
Rådgiver 952 22 247
Geir Skjalmar
Avdelingsleder Kleiva 75 65 55 40 450 66 569
Nils Ragnar Stensø Skjørholm
Miljøterapeut 75 65 57 42 936 65 819
Synne Susann Slettbakk
Adjunkt m/tilleggsut 906 81 745
Hilde Jorunn Solbakken
Lektor 482 53 629
Åse Solvang
Adjunkt m/tilleggsut
Kathrine Solvoll
Renholder 414 57 461
Lena Renate Stavøy
Kontorleder/økonomiansvarlig 75 65 55 55
Werna Inger Steffensen
Adjunkt med tilleggsutdanning, rådgiver
Tone Evensen Steinsland
Avdelingsleder 75 65 57 00 959 39 438
Karen Steinsvik
Miljøarbeider med fagbrev 971 35 702
Jorunn Stenhaug
Lektor m/ tilleggsutdanning 908 40 049
Synnøve Skjørholm Stensø
Adjunkt 901 30 734
Bo Wagn Stoltze
adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 56 69 456 16 599
Elin Margrete Storø
Renholder
Gunn Mari Brox Strand
Lektor m/tilleggsutd 75 65 29 37 481 34 668
Rådgiver
Miljøterapeut
Adjunkt 482 50 020
Liv Helga Sørensen
Renhold
Wipaporn Tanutong
Lektor m/tilleggsutd
Maja Myhre Thomassen
Konsulent 75 65 55 10
Elbjørg Toften
Konsulent 75 65 55 03
Indianne Torbjørnsen
Lektor 75 65 14 43
Lektor med opprykk 959 60 955
Veronika Tørfoss
Adjunkt med opprykk 415 54 819
Julie Therese Berge Vestå
Lektor m/tilleggsutd
Hovard Wøhni
Lektor m/tilleggsutd 909 47 563
Marita Ødegård
Adjunkt m/tilleggsut
Solveig Østingsen