Ansattoversikt


Gårdsdrift Kleiva

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift Kleiva
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeider/spes arb. 414 74 884
Fagarbeider 75 65 57 31 918 09 552
Tore Roger Bertinussen
Fagleder 75 65 57 48
Lærling 75 65 57 78 468 90 620
Lærling 75 65 57 79 411 88 212
Unge arbeidstakere 463 19 367
Unge arbeidstakere 473 48 642
Fagarbeider 75 65 57 33 473 15 543
Jan Sjonsti