Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer * 957 51 998
Åsta Clough Eilertsen
Adjunkt 75 65 58 68 944 86 828
Joakim Forøysund
Lærer *
Torben Gjerstad
Adjunkt m/tilleggsut 932 47 125
Lektor med tillegg 948 88 035 959 06 682
Karina Jensen
Arbeider/spes arb.
Fagarbeider
Avdelingsleder 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut
Marthe Lind
Elevassistent 907 17 029
Olga Madsen
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Sonja Nilsen
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Lektor m/ tilleggsutdanning 908 40 049
Synnøve Skjørholm Stensø