Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du:

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

 

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Oppfølgingstjenesten jobber frafallsforebyggende i videregående skole og grunnskolen. Vi deltar på avklaringsmøter for å hjelpe elevene slik at de kan fullføre skoleløpet sitt. Vi har tett samarbeid med rådgivere, helsesøstre og andre som jobber nært ungdom.

Vi har kontor på Sortland videregående skole.

Kontaktperson

Marthe Lind
Adjunkt m/tilleggsut
Ellen-Marie Pettersen
Oppfølgingstjenesten