Pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT) ved Sortland vgs

Klikk for stort bilde

Kontaktperson

Kjerstin Darèn Loftesnes
Ped. psyk. rådgiver, PPD for Vesterålen og Lødingen
Mobil: 46 61 02 21
E-post: kjerstin.daren.loftesnes@ppdvl.no

Link til nettside - PPD Vesterålen og Lødingen