Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 55 15 959 06 682
Karina Jensen
Fagarbeider
Avdelingsleder elevtjenesten 75 65 55 09 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Lærer * 952 64 234
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 39
Marthe Lind
Elevassistent 75 65 56 87 907 17 029
Olga Madsen
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Sonja Nilsen
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Lærer * 952 64 235
Lektor m/ tilleggsutdanning 75 65 57 45 908 40 049
Synnøve Skjørholm Stensø