Ansattoversikt


Gårdsdrift Kleiva

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift Kleiva
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 57 31 918 09 552
Tore Roger Bertinussen
Fagleder 75 65 57 48 909 62 507
Birger Holand
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Arbeider/spes arb.
Fagarbeider 75 65 08 83
Fagarbeider 75 65 24 79
Fagarbeider 75 65 57 33 473 15 543
Jan Sjonsti