Sortland videregående skole - skolested Kleiva

Kleiva
8404 SORTLAND

Ekspedisjon tlf: 75 65 57 20

Har du spørsmål vedrørende stipend og lån fra Statens lånekasse?
Ta kontakt med Britt Tove Dragseth Telefon: 75 65 57 55  E-post: bridra@vgs.nfk.no

Kontaktperson

Caroline Jensen
Avdelingsleder Naturbruk
Leif Arne Holm
Fagleder
Birger Holand
Fagleder