Ansattoversikt


Musikk, dans og drama

Ansatte i avdelingen Musikk, dans og drama
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 404 54 470
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Lektor m/tilleggsutd 481 58 316
Lærer 977 72 283
Arbeider/spes arb.
Avdelingsleder 417 58 678
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt 416 65 668
Avdelingsleder 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Lektor 951 50 629
Lektor 959 28 954
Adjunkt m/tilleggsut 410 45 028
Adjunkt 991 60 170
Pensjonistlønn
Lærer 75 65 55 85
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 990 43 053
Lektor m/tilleggsutd 905 32 318
Lektor m/tilleggsutd 470 11 509
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd 975 79 717
Lektor
Adjunkt med tilleggsutdanning, rådgiver 948 88 035
Adjunkt