Ansattoversikt


Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 971 87 859
Vivi Eggum Abelsen
Adjunkt
Lektor 900 69 927
lektor 948 57 535
Lektor med tillegsutdanning
Adjunkt 404 54 470
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Benjaminsen
Lærer 481 31 113
Fagarbeider 918 09 552
Adjunkt 414 39 880
Assisterende rektor/Personalleder 75 65 55 51 971 68 663
Leif Roald Borgersen
Lektor m/tilleggsutd 908 75 961
Adjunkt 916 99 409
Lektor
Adjunkt m/tilleggsut 907 47 451
Adjunkt 976 64 252
Kantineassistent 990 30 261
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 958 18 189
Adjunkt
Lektor m/tilleggsutd
Konsulent 75 65 57 55 456 15 643
Adjunkt m/tilleggsut
Reinholdsoppreatør 902 92 484
Avdelingsleder Service og samferdsel 75 65 55 19 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Lærer
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer 991 67 761
Adjunkt
Lektor med tillegg 995 12 078 995 12 078
Lektor m/tilleggsutd 481 58 316
Lektor m/tilleggsutd 452 55 683
Renholdsoperatør 952 80 327
Lærer 977 72 283
Adjunkt m/tilleggsut 909 43 516
Pensjonistlønn
Gammel brikke: 0906427339 (fjernet 21.09.2016 GAH)
Adjunkt m/tilleggsut 990 18 065
Adjunkt 915 73 039
Lektor m/tilleggsutd
Leder 909 56 302
Odd Erik Gabrielsen
Renholder
Miljøarbeider 917 65 210
Studieleder 75 65 55 06 473 06 715
Tor Grindstein
Bibliotekar 416 68 306
Avdelingsleder 417 58 678
Lærer 909 96 376
Adjunkt 75 65 56 67 913 73 946
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 932 47 125
Adjunkt m/tilleggsut
Konsulent 75 65 55 05
Lærling
Avdelingsleder Idrettsfag 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer 918 83 947
Adjunkt 416 65 668
Miljøarbeider 916 74 288
Lærer 911 54 180
Elevassistent 988 10 971
IT-Leder 75 65 55 44 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Lektor 75 65 57 48 975 89 145
Lektor m/tilleggsutd 476 27 644
Fagarbeider 953 66 510
Lærling 75 65 55 43 976 00 572
OPUS-leder 75 65 57 51 958 18 908
Siri Amalie Hella
Vaktmester
Kokk 75 65 55 59 905 72 112
Lektor
Avdelingsleder 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Kvalitetsleder 75 65 55 65 952 49 711
Lektor m/tilleggsutd 934 37 363
Lektor m/tilleggsutd 920 31 595
Fagarbeider
Lærer 482 64 064
Lektor 951 50 629
Lektor m/tilleggsutd 908 28 307
Lektor 959 28 954
Adjunkt m/tilleggsut 410 45 028
Faglærer 907 55 720
Leder 977 80 142
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 975 21 201
Avdelingsleder 75 65 55 07 909 22 108
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd 916 23 088
Adjunkt m/tilleggsut 997 24 911
Lektor med tillegg 948 88 035 959 06 682
Lektor m/tilleggsutd 976 31 209
Barne-og ungdomsarbeider 417 59 381
Internatassistent 906 12 948
Lærling 410 07 114
Adjunkt m/tilleggsut 415 03 194
Renholder 481 72 696
Lærer 908 33 973
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 55 51 906 19 019
Adjunkt 991 60 170
Vaktmester 958 84 215
Lektor 476 27 237
Adjunkt m/tilleggsut 911 51 371
Renholder 482 94 250
Lektor m/tilleggsutd 416 62 406
Gammel brikke 0906390379, ny brikke 24.05.2016Gammel brikke 0906334891, ny brikke 13.06.2016 Tatt i bruk 19.08.20163132342286 koblet ut 19.08.2016
Miljøarbeider 941 39 698
Lærer 75 65 55 85
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd 980 09 425
Avdelingsleder 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Vaktmester 905 43 049
Adjunkt 416 77 787
Lærer 959 98 369
Adjunkt m/tilleggsut 990 43 053
Lærer 988 41 015
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd 905 32 318
Lærer/musiker
Adjunkt m/tilleggsut 993 77 980
Lektor m/tilleggsutd 470 11 509
Lærer 917 40 052
lektor med tilleggsutdanning 919 17 677
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor med tilleggsutdanning 909 89 442
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut
lektor m/ tilleggsutd. 913 72 468
Adjunkt
Renholder 976 19 610
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd 943 62 931
Rektor 75 65 55 50 905 63 596
Rune Lødemel
Elevassistent 907 17 029
Lærer 75 65 56 68 916 21 003
Adjunkt med tilleggsutdanning 969 96 000
Lektor med tilleggsutdanning 917 97 410
Miljøterapeut
Adjunkt m/tilleggsut 481 36 415
Elevassistent
Lærer *
Bibliotekar/Brannvernleder/HVO 75 65 57 20 959 44 277
Lektor m/tilleggsutd
Lærer * 905 89 514
Adjunkt m/tillegsutd 943 22 184
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 00 466 60 414
Lektor 977 69 390
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Håndv./fagarb. 916 01 443
Adjunkt 416 14 721
Lektor m/tilleggsutd
Kantineleder 479 04 733
Renholder 971 86 631
Lektor m/tilleggsutd 994 94 936
Lektor m/tilleggsutd 975 79 717
Lektor
Fungerer ikke: 3120815998 Denne brikken kastes 22.08.2016
Barne-og ungdomsarbeider 952 45 605
Lektor m/tilleggsutd 954 62 166
Lektor
Lektor
Sekretær
Kantineassistent 482 76 748
Adjunkt 456 01 876
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Faglærer 76 15 55 75 959 96 758
Lærer *
Lektor
Gammel brikke: 3496009938
Leder
Miljøarbeider 456 03 353
Adjunkt m/tilleggsut 482 19 989
Lektor m/tilleggsutd 979 80 727
Adjunkt med opprykk 911 10 542 911 10 542
Fagleder 75 65 55 35 993 28 489
Adjunkt m/tilleggsut 480 42 515
Gammel brikke: 3132191006
Lærling
Lærer i fremmedspråk og realfag ST / Veileder i realfag Nettskolen i Nordland 75 65 23 67 482 17 492
Fagarbeider 970 28 248
Renholder 976 12 598
Lærer * 915 66 094
Tekniker 905 65 111
Mistet brikke: 0928015051 (31.8.16)
Fagarbeider 473 15 543
Renholder
Lærer *
Lærer *
Adjunkt m. Opprykk
Pensjonistlønn 902 75 503
Lektor
Rådgiver 952 22 247
Avdelingsleder Kleiva 75 65 55 40 450 66 569
Nils Ragnar Stensø Skjørholm
Lærling 948 56 076
Miljøterapeut 936 65 819
Adjunkt m/tilleggsut 906 81 745
Lektor 482 53 629
Adjunkt m/tilleggsut
Renholder 414 57 461
Kontorleder/økonomiansvarlig 75 65 55 55
Werna Inger Steffensen
Adjunkt med tilleggsutdanning, rådgiver 948 88 035
Lektor med tilleggsutdanning 959 39 438
Leder 986 10 513
Miljøarbeider 971 35 702
Lektor m/ tilleggsutdanning 908 40 049
Faglærer 901 30 734
adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 56 69 456 16 599
Renholder
Lektor m/tilleggsutd 481 34 668
Rådgiver
Miljøterapeut 920 80 212
Adjunkt 482 50 020
Lektor m/tilleggsutd
Konsulent 75 65 55 10
Konsulent 75 65 55 03
Lektor med opprykk 959 60 955
Gammel brikke? 0928331563
Avdelingsleder 975 46 855
Jostein Utstrand
Adjunkt med opprykk 415 54 819
Adjunkt
Lektor m/tilleggsutd 909 47 563
Adjunkt m/tilleggsut