Ansattoversikt


Drift og renhold

Ansatte i avdelingen Drift og renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Reinholdsoppreatør 902 92 484
Renholdsoperatør 952 80 327
Leder 909 56 302
Odd Erik Gabrielsen
Renholder
Leder 977 80 142
Renholder 481 72 696
Unge arbeidstakere
Vaktmester 958 84 215
Renholder 482 94 250
Vaktmester 905 43 049
Renholder 976 19 610
Renholder 971 86 631
Fagleder 75 65 55 35 993 28 489
Renhold svgs
Renholder 976 12 598
Renholder
Renholder
Renholder