Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer * 957 51 998
Åsta Clough Eilertsen
Adjunkt 75 65 58 68 944 86 828
Joakim Forøysund
Lærer *
Torben Gjerstad
Rådgiver 75 65 55 15 959 06 682
Karina Jensen
Fagarbeider
Avdelingsleder 75 65 55 09 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 39
Marthe Lind
Elevassistent 75 65 56 87 907 17 029
Olga Madsen
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Sonja Nilsen
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Lektor m/ tilleggsutdanning 75 65 57 45 908 40 049
Synnøve Skjørholm Stensø