Informasjon til deg som skal flytte inn på internatet 2016-2017

INTERNATROMMET

 • Alle får enerom, og tilgang til flere fellesrom samt trådløst nettverk. Internatet er en eldre bygning, og fremstår som noe slitt. Rommet er delvis møblert med seng, skrivebord, stol, garderobeskap, speil, vask. 
 • Du må ta med:
  - Sengeklær (dyne, pute, trekk og laken)
  - Eget spiseutstyr hvis du skal være på internatene i helgene (dekketøy og evt. gryte/stekepanne)
  - Vaskeutstyr (langkost, tuer og vaskemiddel)
  - Leselampe  
  - Eventuelt egne gardiner (ca. 160 cm lang).
 • Du skal rengjøre rommet minst en gang pr. uke. Det vil bli ført jevnlig tilsyn av rommet.
 • Det er ikke tillatt å fjerne møbler fra rommet uten avtale med miljøtjenesten.
 • Det er ikke anledning å tilberede varm mat på rommet. Strømnettet kan bli overbelastet og derfor er det ikke tillatt å ha egen hybelkomfyr, mikrobølgeovn m.m. som er energikrevende apparater. Eget elevkjøkken finnes.

ØKONOMI

Kost og losji må betales forskuddsvis. Alle ferier er trukket fra. Faktura sendes ut hver mnd.

Det er viktig at du er nøye med å betale husleia i rett tid, og ved manglende betaling opphører leieforholdet.

HUND

Det er ikke tillatt med hund/dyr på internatet. Etter særskilt avtale med skolens ledelse, kan det inngås individuelle avtaler som fraviker dette.

DEPOSITUM

Depositum kr. 1500,- betales kontant eller med kort, ved fremmøte. For de som har hund, økes depositumet til kr. 2000,-.

Dette er for å dekke eventuelle utgifter som internatet kan få pga. bortkomne nøkler, skader på rom eller inventar m.m. 

NØKKEL

For å få nøkkel og brikke til rommet skal kvittering for betalt depositum vises ved ankomst. Tap av nøkkel/brikke koster kr 500,-. Lås rommet ditt når du forlater det.

Internatet/skolen har ikke ansvar for tap av verdisaker.

 

SKOLEFERIER

I undervisningsfrie perioder som høst-, jul-, vinter- og påskeferie, stenges internatene. Det er da ikke anledning å bo på internatet.

 

UTFLYTTING FRA INTERNATET

 • Dersom du slutter som elev ved skolen, opphører leieforholdet.
  Husk at det er 1 mnd oppsigelsesfrist.
 • Ved utflytting skal rommet ryddes og rundvaskes.

 

VASK AV TØY

 • Det er vaskemaskiner på internatene som du kan benytte.

 

ORDEN OG HYGIENE

 • Alle får hvert sitt garderobeskap hvor arbeidstøy skal oppbevares. Vi ber dere om å kjøpe et hengelås til dette skapet.
 • Det finnes søppelkonteinere på skolens område hvor du skal kaste ditt søppel.
 • Det arrangeres fellesrydding inne- og utenfor internatene, som du må delta på.

RØYKING

Røyking er ikke tillatt i noen av Nordland fylkeskommunes bygninger og skolens uteområder.  

 

ANNET

Miljøtjenesten kan kontaktes når internatet holdes åpent:

 • Ettermiddag Tlf. 915 73361
 • Nattevakt   Tlf. 992 43743

Miljøtjenesten: miljo.sortland@vgs.nfk.no

Fant du det du lette etter?