Til elever som skal begynne på Kleiva

Til både gamle og nye elever: Gratulerer med elevplass ved Sortland videregående skole skolested Kleiva!

Skolestart er satt til mandag 17. august 2020.
Du må møte på Sortland videregående skole skolested Kleiva kl. 09.30.

Klikk for stort bilde

Hvis du ikke kan møte opp til første skoledag, må du gi skolen beskjed.

Også i videregående skole er det nå gratis lærebøker. Disse kan lånes på skolen. Det er videre etablert en leieordning for bærbar PC. Avtalen må signeres elektronisk. Bruk denne lenken - elektronisk avtale for leie av elev-pc og lån av læremidler.

Annet skolemateriell må du holde/kjøpe selv. Det gjelder f.eks skriveutstyr, kladdebøker, ringpermer osv. Hvis du skal begynne på naturbruk, må du ha noe ekstra utstyr. Dette kan du lese mer om under linken ”Skolestart” > ”Annet skolemateriell” > ”Vg1 Naturbruk - Kleiva”.

Avdelinga på Kleiva har et eget internat. Internatet åpner søndag 16. august 2020 kl. 14.00. Der kan du som elev leie hybel inkludert kost. Det er miljøarbeider på ettermiddag i ukedagene og nattevakt alle dager. Internatet er stengt i skoleferiene.

Mer informasjon

Foreldremøte

Det arrangeres foreldremøte samme dag, søndag 16. august 2020, kl. 15.30.

Vg1-elever og foresatte møter i Elevstua på skolested Kleiva.

Vg2- og vg3-elever, samt foresatte, møter på klasserommene.

Program

Klokkeslett

Hva

13.00-15.30

Mottak av elever i Peisestua

15.00-15.30

Lunsj, frukt i kantina

15.30-17.00

Infomøte/foreldremøte med kontaktlærere i Elevstua.

16.30-17.30

Arbeidsklær, prøve og bestille

17.30-18.30

Arbeidsklær, prøve og bestille

17.30-18.30:

Møte for internatbeboere med foresatte

19.30-20.30:

Kveldsmat/middag


De elevene som vil ha annen hybel, må skaffe denne selv. Om noen får problemer med dette, vil selvsagt skolen være behjelpelig, men skolen disponerer ikke hybler utenom internatet. Hvis du bor minst 4 km fra skolen, har du rett til gratis skoleskyss.

Vel møtt til nytt skoleår!

Med vennlig hilsen
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE


Rune Lødemel
rektor

Kontaktperson

Caroline Jensen
Avdelingsleder Naturbruk