Til elever som skal begynne i Øksnes

Gratulerer med elevplass ved Sortland videregående skole, skolested Øksnes!

Skolestart er satt til mandag 17. august 2020.
Du må møte på Sortland videregående skole, skolested Øksnes kl. 09.30

Hvis du ikke kan møte opp til første skoledag, må du gi skolen beskjed.

Lærebøker/elev-pc

Også i videregående skole er det nå gratis lærebøker. Disse kan lånes på skolen.
Det er videre etablert en leieordning for bærbar PC. Avtalen må signeres elektronisk. Bruk denne lenken - elektronisk avtale for leie av elev-pc og lån av læremidler.

Annet skolemateriell 

Annet skolemateriell må du holde/kjøpe selv. Det gjelder f.eks skriveutstyr, kladdebøker, ringpermer osv. Hvis du skal begynne på VG2 Fiske og Fangst må du ha noe ekstra utstyr. Dette kan du lese mer om under linken ”Skolestart” >”Annet skolemateriell”. 

Valg av fremmedspråk 

Hvis du skal begynne på studiespesialisering må du velge ett av fremmedspråkene fransk I eller tysk II. Dette gjorde de fleste elevene i forbindelse med søknaden 1. mars. Hvis du ikke gjorde det, eller ønsker å endre språkvalget, må du ta kontakt med skolen på telefon eller mail, så snart som mulig. Du kan lese mer om reglene for språkvalget på vår hjemmeside under linken ”Skolestart” > ”Fagvalg” > ”Fremmedspråk for Vg1…” 

Hybel og skoleskyss

Skolen regner med at elever som trenger hybel, skaffer denne selv. Om noen får problemer med dette, vil selvsagt skolen være behjelpelig, men skolen disponerer ikke hybler. Hvis du bor minst 4 km fra skolen, har du rett til gratis skoleskyss. Elever bosatt i Øksnes kommune vil stort sett bruke samme skoleskyss som elevene fra Myre skole. Det går også skoleskyss til og fra Sortland.

Foreldremøte

Det arrangeres foreldremøte søndag 16. august 2020 kl. 18.00. Møtet finner sted på skolen i Øksnes, adressen vår er Støveien 18. Elevene er også velkomne til å delta! 

 

Vel møtt til nytt skoleår!

Med vennlig hilsen SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE


Rune Lødemel
rektor

Kontaktperson

Karen Steinsvik
Avdelingsleder skolested Øksnes