Til elever som skal begynne i Øksnes

Gratulerer med elevplass ved Sortland videregående skole, skolested Øksnes!

Skolestart er satt til mandag 19. august 2019.
Du må møte på Sortland videregående skole, skolested Øksnes kl. 08.30

Hvis du ikke kan møte opp til første skoledag, må du gi skolen beskjed.

Også i videregående skole er det nå gratis lærebøker. Disse kan lånes på skolen. Det er videre etablert en leieordning for bærbar PC. Avtalen må signeres elektronisk. Bruk denne lenken - elektronisk avtale for leie av elev-pc og lån av læremidler.

Hvis du tilhører utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag, har fylket pålagt skolen å kreve inn kostpenger til delvis dekning av råvarer. Beløpet er kr. 1 000 kr per år, som fordeles med 500 kr for hvert semester.

Skolen regner med at elever som trenger hybel, skaffer denne selv. Om noen får problemer med dette, vil selvsagt skolen være behjelpelig, men skolen disponerer ikke hybler. Hvis du bor minst 4 km fra skolen, har du rett til gratis skoleskyss.

Vel møtt til nytt skoleår!

Med vennlig hilsen SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE


Rune Lødemel
rektor

Kontaktperson

Karen Steinsvik
Avdelingsleder skolested Øksnes