Til elever som skal begynne på Vg2 eller Vg3 på Sortland

Til både gamle og nye elever: Gratulerer med elevplass ved Sortland videregående skole!

Skolestart er satt til mandag 17. august 2020.
Vg2-elevene må møte på Sortland videregående skole kl. 10.30.
Vg3-elevene må møte på Sortland videregående skole kl. 12.00.
 

Hvis du ikke kan møte opp til første skoledag, må du gi skolen beskjed.

Utlånsordninga for lærebøker og bærbar PC fortsetter. Du kan lese mer om PC-ordninga på nfk.no/pciskole.

Hvis du skal begynne på ”Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse”, må du normalt velge et programfag fra studiespesialisering. Du kan lese om dette fagvalget under linken ”Skolestart” > ”Fagvalg” > ”Programfag for Vg3 påbygging (3P)”. Meld snarest – og senest 1. august - ditt fagvalg til skolen på telefon 75 65 55 00 eller mail til post.sortland@vgs.nfk.no eller brev til Sortland videregående skole, Parkveien 7, 8405 Sortland. Holder du fristen, er det størst sjanse for å få oppfylt fagønsket.

Skolen regner med at elever som trenger hybel, skaffer denne selv. Om noen får problemer med dette, vil selvsagt skolen være behjelpelig, men skolen disponerer ikke hybler.
Hvis du bor minst 4 km fra skolen, har du rett til gratis skoleskyss. Dersom du har hatt skyss og skolekort fra før av, vil kortet ditt bli oppdatert til skolestart og du kan ta kortet i bruk allerede første skoledag, så ta vare på skolekortet ditt.

Vel møtt til nytt skoleår!

Med vennlig hilsen SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE


Rune Lødemel
rektor

Kontaktperson

Rune Lødemel
Rektor