Lærebøker og PC

Det er gratis med lærebøker i videregående skole. Disse kan lånes på skolen. Elevene får også leie PC på skolen, utfyllende informasjon om fylkeskommunens PC-ordning finnes her.

Elevene får informasjon om lærebøker og PC ved skolestart.