Tilbud om meningokokkvaksinering

Sortland kommune tilbyr alle avgangselever (VG2 Yrkesfag og VG3 Studieforeberedende) tilknyttet Sortland videregående skole, gratis vaksine mot meningokokk (PDF, 658 kB) A.C,W og Y- (en dose). Dette vil også gjelde skolens elever på avdelinga i Øksnes.

Vaksineringa vil gjennomføres på skolen av personell fra skolehelsetjenesten. Tidspunkt for vaksinering vil det bli opplyst om, så snart som mulig.

Nytt intranett ble lansert den 17. oktober 2017. Klikk på "Hengelås"-ikonet, øverst til høyre på skolens hjemmeside, så kommer du til nytt intranett.

OneNote

Opplæringsvideoer for elever som ønsker å lære mer om OneNote finnes onenoteineducation.com 

Et innføringskurs for alle elevene ved Sortland videregående skole

Passasjerer går på bussen i sentrum

Er du elev i videregående skole og har krav på skoleskyss, må du nå søke på nett om dette.

Buss

Skolen informerer om at fra skolestart høsten 2017, vil en del av skolebussene til Sortland starte 10 minutter tidligere om morgenen. Du vil finne opplysninger om nye avganger/ankomster her (PDF, 336 kB).

Det vises for øvrig til offentlige bussruter fra Boreal.

Hild-Marit Olsen

Søkertallene for videregående opplæring i Nordland er klar. Interessen for helse- og oppvekst øker. Det samme gjelder Akvakultur. 

Throw it UB.jpg

UB-PARK Vesterålen arrangerte 1. desember "Idé møter investor", som er en mulighet for ungdomsbedrifter ved Sortland videregående skole å søke tilskudd fra UB-PARK Vesterålen. 

Åtte bedrifter hadde på forhånd sendt inn skriftlig søknad med tilhørende budsjetter. I møte med investorene fikk de mulighet å presentere bedriften og forretningsidéen sin nærmere, og gå mer i detalj om kapitalbehovet som utløser et finansieringsbehov.

marihøne på blomst

Tilbudet passer for deg som:

• Har overtatt eller planlegger å overta en landbrukseiendom
• Arbeider i landbruksnæringa
• Har interesse for landbruksnæringa
• Ønsker formell kompetanse

 

Les mer i vår brosjyre (PDF, 132 kB) og nfk.no
 

Fant du det du lette etter?