Planforum i Nordland

Klikk for stort bilde

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

Saker til planforum 

Ta kontakt med Christel Elvestad hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonsskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonsskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes i Bodø eller ute i kommunene ved behov. Møtedatoer settes hvert halvår. 

 

Planforum våren 2019

Møtedato

Sted

Tema

Planstatus

Dokumenter

24. januar Avlyst      
21. februar Bodø

Kommuneplanens arealdel, Sømna kommune

Kommuneplanens arealdel, Bindal kommune

 

 

Midtveishøring

 

Midtveishøring

 

 

Møteplan med dokumenter

21. mars  

Områderegulering - Ny lufthavn - Bodø kommune

E10 Fiskebøl - Nappstraumen - Å, Statens vegvesen

Kommunedelplan for Svolvær - Vågan kommune

Høring og offentlig ettersyn

 

Oppstart

 

Midtveishøring

 
 
 
 

 

 

9. mai   Kommuneplanens arealdel, Træna kommune Midtveishøring  
13. juni        

 

 

 

 

 

 

 

Planforum våren 2018

Planforum våren 2017

Planforum høsten 2017

Planforum våren 2016

Fant du det du lette etter?
Rådgiver plan og miljø