Vg3 Idrettsfag

I 3. klasse vil du ha 22 timer idrettsfag og 13 timer studieretningsfag. Mange av fagene er de samme som i 2. klasse, men med noen flere timer. I tillegg kommer religion inn som nytt fag. De som ikke har hatt språk på ungdomsskolen vil få 5 timer mindre idrettsfag, altså 17 timer idrettsfag og 18 timer studieretningsfag. I aktivitetslære kommer noen nye emner som badminton, innebandy, samt forberedelse til mini-triatlon på Lanzarote, i tillegg til kjente emner fra 1. og 2. klasse.  

Fag

Norsk 6 t Treningslære 5 t
Historie 4 t Idrett og samfunn 3 t
Religion 3 t  Treningsledelse 4 t
(Fremmedspråk Fransk, Spansk eller Tysk 5 t) Aktivitetslære 5 t
  (Toppidrett eller breddeidrett 5 t)

 

 

 

 

Les mer om fagene

Turer

Høst Dronningruta – fottur i fjellet
  Snytindhytta to dager - kano og fottur
Vinter Eikefjell to dager - ski og isfiske
  Club La Santa. Treningsleir på Lanzarote i en uke. En fantastisk opplevelse med masse trening, nye aktiviteter og veldig sosialt. Denne turen finansieres gjennom diverse dugnader, blåbyleir og egen sparing