Hva oppnår du/videre studier

Studiekompetanse fra idrettslinja gir deg mange valgmuligheter når du skal videre på høyere utdanning. Idrettslinja gir deg et spesielt godt grunnlag for videre studier innen idrett, fysioterapi, helse- og sosialfag, politiet, forsvaret og undervisning. Du får dessuten en lederopplæring som kanskje ingen andre utdanningsprogrammer kan gi.

På idrettsfag oppnår du:

  • Generell studiekompetanse
  • Utdanning og idrett
  • Trivsel og miljø
  • Mye fysisk aktivitet
  • Kunnskaper
  • Ledelseserfaring
  • Målbevisst jobbing

Kontaktperson

Karina Jensen
Rådgiver
Sonja Nilsen
Skolerådgiver