VGS Sortland - Vg2 Akvakultur

Vg2 Akvakultur er tilbudet til deg som ønsker å jobbe med fiskeoppdrett. Det danner grunnlag for fagbrev i oppdrettsnæringen.

Kurset er planlagt i nært samarbeid med oppdrettsnæringa i nordfylket. All praksisundervisning vil foregå i kommersielle anlegg i næringa. Teoriundervisning vil foregå på Kleiva og Sortland.

Felles programfag i Akvakultur er delt i tre:

  • Røkting og drift gir innføring i grunnleggende arbeidsoppgaver for en røkter på et oppdrettsanlegg.
  • Anlegg og teknikk handler om bruk av teknisk utstyr som er viktig i forbindelse med arbeid på oppdrettsanlegg.
  • Oppdrett og miljø handler om biologi innen oppdrett, fiskehelse, miljøforhold rundt oppdrett, helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring av produkter og prosesser.  

Etter Vg2 Akvakultur kan du tegne lærekontrakt og bli fagarbeider i akvakultur, eller gå Vg3 Påbygging/Vg3 Naturforvaltning for å få studiekompetanse.

For å begynne på Vg2 Akvakultur må du ha gått Vg1 Naturbruk.