VGS Sortland - Vg2 Fiske og fangst

Vg2 Fiske og fangst bygger på vg1 naturbruk eller vg1 Restaurant- og matfag, og er et tilbud til deg som ønsker å jobbe som fisker eller for deg som ønsker å bli skipper.

Klikk for stort bildeUndervisningen er planlagt i nært samarbeid med næringslivet i Øksnes kommune.

Teoriundervisning vil foregå i skolens lokaler på Myre og i praksislokaler i Myre havn.

Elevene vil få tilbud om gjennomføring av sikkerhetskurs for fiskere.

Vg2 kurset Fiske og Fangst danner grunnlag for fagbrev som fisker. Med to års fartstid og en del kursing, kan du også få ut sertifikat som dekksoffiser, klasse 5. Dette gir tillatelse til å føre båter opp til 500 tn.

 

Felles programfag i Fiske og Fangst er delt i to:

 • Drift av fartøy (12 uketimer) som omfatter handtering, administrasjon og drift av fartøy.
  Faget handler om grunnleggende navigasjon, sjøveisregler, brovakthold og skipslære. Undervisninga i Drift av fartøy er tilpasset slik at elevene kan gå opp som privatister i D5, dekksoffiser klasse 5. Elevene får også tilbud om å være med på ROC-kurs.
 • Yrkesfaglig fordypning (YFF):
  Yrkesfaglig fordypning gjennomføres ved at elevene blir utplassert. Vi har valgt å sende ut elevene i utplassering så mye som mulig, ca 9 uker i løpet av skoleåret. Elevene får ønske seg brukstype og rederi, og vi prøver å finne løsninger alle kan være fornøyde med. I utgangspunktet skal alle elevene få prøve flere ulike brukstyper i løpet av året. På grunn av turnusordning om bord i båtene vi samarbeider med, kan YFF-periodene kollidere med skolens høst-, vinter- og påskeferie.
 • Fangst og redskap (5 uketimer) som omfatter fangst av ulike fiskearter og bruk av forskjellige redskapstyper.
  Faget omfatter fangstbehandling, kvalitetssikring og regelverk. Programfaget omfatter HMS, føring av fangstdagbok og sluttsedler. Driftsplanlegging og økonomistyring.

Fellesfag (9 uketimer)

 • Norsk 2 timer
 • Engelsk 2 timer
 • Samfunnsfag 3 timer
 • Kroppsøving 2 timer