VGS Sortland - Vg2 Landbruk og gartnernæring

Klikk for stort bildeEn mangfoldig studieretning med mange interessante og praktiske emner – alt fra dyrestell og dyrking av grønnsaker/potet, til vedlikehold av maskiner og forvaltning av naturressurser. Elevene har 4 uker utplassering i valgfrie eksterne bedrifter i løpet av skoleåret.

Vg2 landbruk gir også opplæring naturbasert næringsdrift og friluftsliv. Du delta i grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både konvensjonell og økologisk drift. Elevene får mye av programfagundervisningen sin på skolens sitt gårdsbruk. Vi ønsker og tilstrebe en variert og mangfoldig undervisning med de ressursene vi har på skolen.

Programfagene dreier seg om yrkes- og næringsdrift i varierende naturtyper og under varierende forhold. Videre handler det om sammenhenger mellom næringsdrift og konsekvenser for natur og miljø. Programfagene omfatter jord, planter, dyr og teknologi i tradisjonelle eller nye produksjoner og aktiviteter.


Går du videre på Vg3 Landbruk, blir du agronom. Vi får høsten 2019 oppstart av klasse Vg3 Landbruk.

Klikk for stort bilde