VGS Sortland - Studiespesialisering

Studiespesialisering er - som navnet sier - det utdanningsprogrammet som gir den beste og bredeste studiekompetansen som grunnlag for mange studier på høyskole- og universitetsnivå.  I tillegg til generell studiekompetanse, kan du ved å velge bestemte programfag få spesiell studiekompetanse som kreves til noen studier.  

Vi anbefaler studiespesialisering hvis du tenker på yrker som for eksempel advokat, arkitekt, ingeniør, lege, prest, revisor, sosionom, sykepleier, tannlege, økonom eller veterinær. Også til mange andre yrker gir studiespesialisering det beste grunnlaget for utdanning.  

Det første skoleåret (Vg1)
har vi både på Øksnes (Myre) og på Sortland. Fagene dette første året er fellesfag: norsk, engelsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag, geografi, kroppsøving og ett av fremmedspråkene fransk, spansk eller tysk.

De to siste årene (Vg2 og Vg3)
foregår på Sortland. Omtrent halvparten av timene er i fellesfag (bl.a. norsk, historie og kroppsøving) mens resten er programfag som man velger selv etter interesse og anlegg. Programfagene er delt opp i to programområder: realfag og språk/samfunnsfag/økonomi.  

Siden Sortland videregående skole har mange klasser innen studiespesialisering, kan vi tilby mange ulike programfag:

Realfag: biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi og matematikk (både R- og S-matte).     

Språk/samfunnsfag/økonomi: engelsk, entreprenørskap og bedriftsutvikling, historie og filosofi, markedsføring og ledelse, politikk og menneskerettigheter (PIS), psykologi, rettslære, samfunnsøkonomi, sosialkunnskap (PIS), sosiologi og sosialantropologi (PIS), økonomistyring (NØ), økonomi og ledelse (NØ) samt noen varianter innen fremmedspråkene fransk, spansk og tysk. 

Du kan lese om de ulike programfagene på vilbli.no. Fagene merket PIS finner du under faget "politikk, individ og samfunn", mens fagene merket NØ finner du under faget "næringslivsøkonomi".

Hver elev må velge tre-fire ulike programfag. Selv om det finnes visse retningslinjer/krav for fagvalget, har elevene stor frihet til å velge hva de vil. Du kan lese mer om fagvalget under Info-linkene oppe til venstre under "Studiespesialisering". Studieleder, avdelingsleder og rådgivere ved skolen kan gi mer informasjon om dette. 

NB! Hvis du ikke ønsker å fortsette på Vg2 stud.spes., kan du søke et annet og mer praktisk tilbud: Vg2 Akvakultur

Kontaktperson

Bente Støckert Benjaminsen
Avdelingsleder studiespesialisering
Håvard Peder Nija Lynghjem
Avdelingsleder