VGS Sortland - Musikk, dans, drama

Musikk, dans, drama er det offisielle navnet på dette utdanningsprogrammet, som gjerne omtales som musikklinja. Studieprogrammet er tre-årig, der det første året er likt for alle. Fra andre året velger man mellom musikk (Sortland), dans (Bodø) eller drama (Mo i Rana).

Kompetanse
Musikklinja er et studieforberedende utdanningsprogram, og etter tre år får du et vitnemål som gir generell studiekompetanse. Det betyr at du kan søke på de fleste høyskole- og universitetsstudiene. Musikklinja er selvsagt godt egnet for videre studier i musikk, og programområdet gir også et godt grunnlag for høyere utdanning til mange andre yrker innen undervisning, kulturarbeid, journalistikk, sosialtjeneste, samfunnsfag med mer. Hvis du er interessert i å holde på med musikk, dans og drama, kan det være verdifullt å fordype seg i disse fagene før du ev tar fatt på andre studier.

Programområdet musikk
Opplæringa legger stor vekt på den praktiske utførelsen i fagene, og derfor er det en fordel – men ingen forutsetning - at du har ferdigheter på et instrument før du starter. Alle elevene får opplæring i sang og piano i tillegg til et selvvalgt instrument. Og alle deltar i musikklinjas flotte kor. I tillegg kommer ulike musikkteoretiske fag og mange fellesfag (allmennfag), som er de samme som på studiespesialiserende programområde. Les mer om fag- og timefordelinga på vilbli.no.

Prosjekter
I tillegg til de ordinære fagene vil en del av undervisningsopplegget være større prosjekter som oratorier, musikaler, institusjonskonserter, offentlige konserter og andre opptredener/oppdrag. Dette er viktig og nyttig erfaringsbakgrunn for videre karriere i voksenlivet!

Disse prosjektene er også med på å skape et trivelig og sammensveiset miljø på musikklinja. Mange elever benytter seg også av muligheten for å bruke skolen på kveldstid, da elevene kan øve på egenhånd, avtale samspill og treffe klassekamerater.

Musikk - Sortland
Sortland har et meget aktivt musikkliv med et bredt tilbud til ungdom. På fritida deltar elevene i korps, kor, storband, strykeorkester, symfoniorkester eller i jazz- og viseklubben - tilbud hvor du treffer og får venner med samme interesse.

Sortland er et musikalsk tyngdepunkt i landsdelen, hvor det i dag jobber ca. 25 profesjonelle musikere/musikkpedagoger.

Ønsker du mer informasjon (PDF, 963 kB) om utdanninga ved skolen? Ta kontakt med avdelingsleder Helene Gihle Hilde. E-post: helhil@vgs.nfk.no. Tlf: 75655572/91573863.

Brosjyre 2014 - klikk på bildet
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

Kontaktperson

Helene Gihle Hilde
Avdelingsleder Musikk, dans, drama