VGS Sortland - Service og samferdsel

Dette er et yrkesfaglig utdanningsprogram. Tilbudet finnes på Sortland. Alle starter med et fellesår på VG1.

På VG2 kan du velge mellom linjene salg service og sikkerhet eller IKT-servicefag på Sortland. Du kan også velge reiseliv i Svolvær eller transport og logistikk på Melbu. Etter endt skolegang ( VG1 og VG2, i alt 2 år ) kan du gå videre på VG3 i lære i bedrift og ta fagbrev. Tenker du å ta høyere studier, kan du etter fullført VG2 ta allmennfaglig påbygning på vgs på Sortland, hvis du heller vil ha generell studiekompetanse.

Etter fullført fagbrev er det også mulig å ta Y-veien inn i høyere utdanning fra de fleste av våre fag, uten å gå veien om almennfaglig påbygning.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

HVORFOR VELGE SERVICE OG SAMFERDSEL?

Ønsker du deg et meningsfullt yrke, og vil hurtigst mulig ut i arbeidslivet? Da kan Service og Samferdsel være det rette for deg! Her kan du gå to år på skole, og etterpå bli lærling i bedrift. Etter to år kan du ta fagbrev. Du som velger service og samferdsel vil senere ofte være bedriftens ansikt utad og møte kunder i mange forskjellige sammenhenger. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer. I løpet av de to årene du går på skole, vil du også jobbe mye praktisk. Blant annet jobber vi mye med Ungdomsbedrift, der du er med å starte og drive din egen bedrift gjennom hele skoleåret. Mange av aktivitetene utføres i tett samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner utenfor skolen. For at du skal kunne foreta et godt valg for ditt framtidige yrke, vil du iløpet av de to skoleårene også få mulighetene til å jobbe i perioder utplassert i bedrifter i de bransjene du kan tenke deg å jobbe.

HVA ER EN UNGDOMSBEDRIFT?

Ungdomsbedrift er en metode som gir deg kunnskap og erfaring i å starte og drive din egen bedrift. I løpet av et skoleår etablerer, driver og avvikler elever i videregående skoler sin egen ungdomsbedrift. Her lærer du gjennom praktisk arbeid å bruke det faglige stoffet vi gjennomgår. Skolen samarbeider tett med stiftelsen Ungt Entreprenørskap, som blant annet arrangerer Grundercamp, Fylkesmesser, NM, og tilbyr deltakelse på internasjonale messer. Ungt Entreprenørskap tilbyr også muligheten for spennende samarbeid med ungdomsbedrifter i andre land. Hver ungdomsbedrift har også kontakt med bedriftsrådgivere fra næringslivet i tillegg til sin ansvarlige lærer. Alle elevene i Ungdomsbedriften eier andeler i bedriften og sitter i styret. Dessuten blir de ansatt i forskjellige jobber som for eksempel daglig leder, produktsjef, markedsføringssjef, salgssjef, økonomisjef osv. Ungdomsbedriften kan tjene inntil 140.000 kr. skattefritt, og bedriftens styre disponerer selv overskudd og utbytte. Eksempler på arbeidsoppgavene i ungdomsbedriften er å lage en forretningside, utføre markedsundesøkelser, utvikle produkter eller tjenester, utforme reklame og internettsider, drive med salg, lage utstillinger, delta på messer, møte med kontakt med banker, bedrifter, lage budsjetter og regnskap, ansette medarbeidere osv. Om lærerne Lærerne på Service og samferdsel har omfattende yrkeserfaring fra forskjellige bransjer hvor eksempelvis service, salg, markedsføring, produktutvikling, sikkerhet, økonomi og adminstrasjon er sentralt.

MER INFORMASJON om Service og samferdsel eller andre utdanningstilbud ved skolen? Kontakt oss!

Y-VEIEN TIL HØYERE UTDANNING

Etter fullført fagbrev er det mulig å gå direkte over i høyere utdanning fra følgende fagutdannelser: IKT-Servicefag, Kontorfaget, Resepsjonsfaget, Reiselivsfaget og Salgsfaget. Fra IKT-Servicefag kan du fortsette på ingeniørstudier, mens du fra de andre nevnte fagene kan ta en bachelor i serviceledelse og markedsføring. Du kan lese mer om Y-veien her


Se for øvrig tabellen nedenfor for en oversikt over linje- og fagvalg.

VG1

VG2

VG3

 

 

 

 

 

 

Service og samferdsel

 

 

 

Salg, service og sikkerhet

 

Salgsfaget

Butikk, markedsføring, kundekommunikasjon

Se video

Kontor- og administrasjonfaget

Service, kundebehandling, veiledning

Se video

Sikkerhetsfaget

Vekter

Se video

 

IKT servicefag

IKT servicefag

IKT servicemedarbeider

Se video

 

Transport og logistikk

Logistikkfaget

Logistikkoperatør

Se video

Yrkessjåførfaget

Person- og godstransport

Se video

 

Reiseliv

Resepsjonsfaget

Se video

Reiselivsfaget

Se video

Etter endt VG2 kan du uansett retning velge allmenfaglig påbygning

Allmenfaglig påbygging

 

 

Følg Service og samferdsel på Facebook

Kontaktperson

Kjartan M Eilertsen
Avdelingsleder Service og samferdsel