VG2 Hest

Bruk av hest knyttet til turisme, friluftsliv, helse og omsorg og pedagogisk arbeid er økende. Derfor stiger behovet for kompetanse innen stell av hest og tilrettelegging av aktiviteter knyttet til bruk av hest. Programfagene i heste- og hovslagerfag skal gi kompetanse innenfor tradisjonelle og nye næringsområder, der stell og bruk av hest er en del av en profesjonell yrkesutøvelse. Gjennom arbeid med hest skal opplæringen inspirere elevene til økt livskvalitet og til å se nye muligheter i næringen.

Mesteparten av opplæringen i programfagene skjer i form av praktiske øvinger i små grupper her ved skolen, men noe foregår utenfor skolen i samarbeid med andre aktører i hestenæringa.

 

FAG OG TIMEFORDELING:

Aktiviteter med hest (5 t/uke)

Programfaget handler om stell, håndtering, kjøring, ridning og andre aktiviteter knyttet til hest. I dette inngår valg, bruk, tilpasning og vedlikehold av utstyr.

Hest og hestehold (6 t/uke)

Programfaget omfatter hestens biologi og atferd, foring, forebyggende helsearbeid og sykdomslære.

Prosjekt til fordyping (9 t/uke)

Her kan du selv velge mellom ulike praktiske fag, ungdomsbedrift innen hestefag, eller realfag du trenger for videre studier ved universitet/ høyskole. Du bestemmer selv hvilke fag du ønsker, avhengig av dine karriereplaner videre.

Stalldrift (6 t/uke)

Programfaget omfatter daglig drift av et større stallanlegg. Økonomistyring, kvalitetssikring, utvikling og etablering av hest som næring inngår i programfaget. Videre handler programfaget om utstyr, redskaper, verktøy, materialer, samt grunnleggende teknikker og håndverk.

VEIEN VIDERE:

Programfagene skal kvalifisere for videre yrkesutdanning innen hestefaget eller hovslagerfaget (fagbrev), eller for å kombinere hesteinteressen med studieforberedende utdanning i naturbruk.

Klikk her (PDF, 845 kB) for å laste ned brosjyre i PDF-format

Fant du det du lette etter?