VG2 Landbruk og Gartnerinæring

Landbruket og gartnernæringen har viktige roller som produsenter av mat, varer og tjenester som vi alle trenger i dagliglivet. Kravene til å produsere sunn og ren mat på en miljøvennlig måte øker. Det bidrar til at gårdbrukerne må fokusere sterkere på matvarekvalitet og sertifisering knyttet til mat og miljø. Programfagene skal legge grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse ved å være en kunnskapsplattform for framtidige agronomer og gartnere. Mesteparten av opplæringen i programfagene skjer i form av praktiske øvinger på skolegårdsbruket, i fjøs, verksted, utmark og gartneri.

FAG OG TIMEFORDELING:

Produksjon og tjenesteyting (10 t/uke)

Programfaget omhandler grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både vanlig og økologisk drift. Elevene får opplæring innen dyreproduksjon, jordbruk, skogbruk, vedlikehold av bygninger og maskiner, samt helse- miljø og sikkerhet.

Forvaltning og drift (7 t/uke)

Næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser, utvikling av nye produkter og etablering av ny næringsvirksomhet inngår i programfaget. Elevene gis opplæring i enkel regnskapsføring, samt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i landbruks- og gartnernæringen.

Prosjekt til fordyping (9 t/uke)

Her kan du selv velge mellom ulike praktiske fag som fordyping innen husdyr eller teknikk, ungdomsbedrift, eller realfag du trenger for videre studier ved universitet/høyskole. Du bestemmer selv hvilke fag du ønsker, avhengig av dine karriereplaner videre.

VEIEN VIDERE:

Programfagene i landbruk og gartnernæring skal legge grunnlaget for videre yrkesutdanning som agronom eller gartner, eller for å kombinere interessen for landbruk og gartneri med studieforberedende utdanning i naturbruk.

Klikk her (PDF, 870 kB) for å laste ned brosjyre i PDF-format

Fant du det du lette etter?