VG3 Studieforberedende naturbruk

Alle elever som har gjennomført to år innen utdanningsprogram Naturbruk, kan søke Vg3 Studieforberedende Naturbruk. Studiet består av mest fellesfag, men inneholder også ett obligatorisk og ett valgfritt programfag innen naturbruk. Studiet skiller seg videre fra påbygging til generell studiekompetanse ved at det er færre elever pr. klasse og større muligheter for å velge fordyping i realfag.

Dessuten kan elevene velge egen ungdomsbedrift i det valgfrie programfaget næringsdrift i naturbruk. Da får de variasjon i form av praktisk og kreativt arbeid, i en ellers hard teoriuke. I undervisningen inngår en lengre utferd til utlandet, der historie, naturforvaltning og miljøutfordringer inngår som sentrale tema.

Elevene velger selv hvilke land de vil besøke.

 

FAG OG TIMEFORDELING Fellesfag:

Norsk 10 t/uke

Historie 5 t/uke

Gym 2 t/uke

Naturfag 3 t/uke

Matte 5 t/uke

FAG OG TIMEFORDELING Programfag:

Naturforvaltning 5 t/uke

Valgfritt programfag 5 t/uke

Elevene velger 1 av følgende fag:

- feltarbeid

- næringsdrift i naturbruk (inkl. ungdomsbedrift)

- bruk og vern

Hvilket fag som blir valgt varierer fra år til år.

Merknad:

Elever som ønsker fordyping i realfagene matte, biologi eller kjemi kan velge dette i stedet for valgfritt programfag.

De elevene som har gjort seg ferdig med matte og naturfag før de begynner på Vg3 kan velge andre fag/realfag i stedet, og dermed oppnå en utvidet studiekompetanse.

VEIEN VIDERE:

Etter gjennomført Vg3 Studieforberedende Naturbruk oppnår alle elevene minst generell studiekompetanse. De er derfor kvalifisert for opptak på høgskole og universitet. De elevene som har valgt fordyping i realfagene matte, kjemi og biologi er kvalifisert til opptak på ca 90 % av alle høgskole- og universitetsstudier her i landet. Dette bør derfor være en spennende løsning for de som sikter mot realfagsrettede studier, som for eksempel veterinærstudiet.

Klikk her (PDF, 855 kB) for å laste ned brosjyre i PDF-format

Fant du det du lette etter?