VGS Sortland - Vg1 Naturbruk

Klikk for stort bilde

Med naturbruk menes praktisk bruk av naturen i næring og livsutfoldelse på en bærekraftig måte. Naturbruk omfatter stell av levende dyr, fisk og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelse knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser. 

Yrkesutøvelse innen naturbruksnæringene krever en helhetlig forståelse av bruk av natur og en integrert samhandling mellom praksis og teori. Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og det å kunne mestre arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold, og bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr, fisk og miljø.

Grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse og framtidsrettet kompetanse blir lagt ved at den enkelte skal få mulighet til å arbeide med konkrete aktiviteter, der produksjonsprosess, teknikk og kvalitet henger sammen og er like viktige.

I løpet av dette første året får du mulighet til å fordype deg i den retningen som interesserer deg mest, grønn, blå eller gul.

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?