OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ansattoversikt


Sortland videregående skole

Ansatte i avdelingen Sortland videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Karriereveileder Karrieresenteret Vesterålen/Lofoten 75 65 06 18
Hanne-Bodil Andersen
Spesialpedagog
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd
Studieveileder 75 65 05 81
Sandra Synnøve Arntzen
Lektor
Lektor m/tilleggsutd
Lektor med tillegsutdanning
Adjunkt
Lærer *
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Støckert Benjaminsen
Fagarbeider 918 09 552
Lærer *
Pensjonistlønn
905 81 332
Helen Bye
Lektor
Adjunkt 976 64 252
Kantineassistent 75 65 57 66
Adjunkt m/Opprykk 958 18 189
Lektor m/tilleggsutd
Konsulent 75 65 57 55 456 15 643
Miljøarbeider med fagbrev
Reinholdsoppreatør 902 92 484
Avdelingsleder Salg, service, reiseliv og Påbygg 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Karriereveileder 75 65 45 67 75 65 65 99

Karriereveileder  Karrieresenteret Lofoten

Jan Marius Ekhorn
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer 991 67 761
Lektor med tillegg 995 12 078
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd 452 55 683
Karriereveileder 75 65 58 16

Karriereveileder Karrieresenteret Vesterålen

Eli Holmquist Fenne
Lærer 977 72 283
Karriereveileder 75 65 65 40 75 65 31 00

Karriereveileder  ved Karrieresenteret Ofoten

Karin Fjeld
Adjunkt m/tilleggsut 412 18 504
Miljøarbeider med fagbrev 473 42 465
Leder 909 56 302
Odd Erik Gabrielsen
Renholder 486 77 089
Bibliotekar 75 65 55 56 416 68 306
Kristin Grøm
Lektor m/tilleggsutd
Lærer * 915 27 020
Lærekandidat
Pensjonistlønn 932 47 125
Adjunkt m/tilleggsut
Avdelingsleder Idrettsfag 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer
Fagarbeider
Lærer *
Adjunkt 416 65 668
Miljøarbeider 916 74 288
Miljøarbeider med fagbrev 988 10 971
Avdelingsleder IKT 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 16
Lærer 75 65 57 22 480 03 204
Lektor
Fagleder 75 65 55 51 905 72 112
Rådgiver 75 65 61 17 938 06 113

Studieveileder Karrieresenteret Vesterålen

Siri Henriksen
Avdelingsleder Musikk, dans, drama 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Kvalitetsleder 952 49 711
Lektor m/tilleggsutd 934 37 363
Lektor m/tilleggsutd 920 31 595
Fagleder 909 62 507
Birger Holand
Fagleder 75 65 57 04 482 64 064
Lektor 951 50 629
Ped. psyk. rådgiver 416 68 290
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut
Fagleder 977 80 142
Fagarbeider
Adjunkt m/tilleggsut 975 21 201
Lektor m/tilleggsutd 916 23 088
Avdelingsleder Naturbruk 997 24 911
Caroline Jensen
Rådgiver 959 06 682
Karina Jensen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 24 976 31 209
Internatassistent 992 43 743
Studieveileder 75 65 48 81
Lærer 908 33 973
Adjunkt 991 60 170
Lærer * 75 65 07 96 911 70 503
Karriereveileder/studieveileder Karrieresenteret Ofoten 75 65 65 43
Kari Johnsen
Adjunkt
Fagarbeider
Renholder 482 94 250
Lektor m/tilleggsutd 416 62 406
Lærer 75 65 56 15
Studieleder 980 09 425
Avdelingsleder elevtjenesten 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Vaktmester 905 43 049
Lærling
Lærer 975 63 528
Adjunkt 416 77 787
Lærer 959 98 369
Adjunkt m/tilleggsut 990 43 053
Lærer 988 41 015
Lektor m/tilleggsutd 905 32 318
Lærer/musiker 75 65 01 31
Helsesykepleier 952 64 234
Merethe  Lamark
Lektor m/tilleggsutd 470 11 509
Lærer *
Helsesykepleier 905 81 332
Trine Jovik  Larsen
Lærer 917 40 052
Adjunkt m/tilleggsut
Karriereveileder- Karriere Lofoten, Ofoten og Vesterålen 75 65 65 41

Karriereveileder Karrieresenteret Ofoten

Merete Leming
Lektor med tilleggsutdanning 909 89 442
Adjunkt m/tilleggsut 952 43 042
Marthe Lind
Karriereveileder/ studieveileder Karrieresenteret Ofoten 75 65 65 42

Karriereveileder ved karrieresenteret i Ofoten

Per Ivar Lindberg
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd
Pensjonistlønn 976 19 610
Rektor 905 63 596
Rune Lødemel
Elevassistent 907 17 029
Adjunkt med tilleggsutdanning
Lektor med tilleggsutdanning 917 97 410
Adjunkt m/tilleggsut 481 36 415
Bibliotekar/Brannvernleder/HVO 75 65 57 56 959 44 277
Karl Arvid Mikalsen
Lektor m/tilleggsutd
Lærling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Adjunkt m/tillegsutd 943 22 184
Adjunkt m/tilleggsut
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Skolerådgiver 918 16 687
Sonja Nilsen
Lærer
Lærling
Lektor med tilleggsutdanning 450 45 550
Adjunkt 977 47 966
IKT-Servicemedarbeider 75 51 95 03 953 66 510
Fagarbeider
Lektor m/tilleggsutd
Kokk
Renholder 971 86 631
Lektor m/tilleggsutd
Pensjonistlønn 975 79 717
Lektor m/tilleggsutd
Miljøarbeider med fagbrev
Barne-og ungdomsarbeider 75 65 13 32 952 45 605
Lektor m/tilleggsutd
Rektor 75 65 55 50
Sekretær 75 65 55 02
Rosita Karina Pedersen
Kantineassistent 482 76 748
Adjunkt 456 01 876
Oppfølgingstjenesten 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Lærling 75 65 17 41 954 33 668
Faglærer 959 96 758
Pensjonistlønn 75 65 12 62 456 03 353
Lektor med tilleggsutdanning
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 91 482 19 989
Assisterende rektor 906 19 019
Maria Reiertsen
Lektor m/tilleggsutd 979 80 727
Lektor med tilleggsutdanning 911 10 542
Fagleder Drift 993 28 489
Helsesykepleier skolested Kleiva 952 64 237
Karriereveileder 75 65 58 15 75 65 58 15

Karriereveileder Karrieresenteret Vesterålen

Gry Roness
Renholder 923 51 591
Fagarbeider 970 28 248
Lærer Fiske og fangst 75 65 03 85
Karriereveileder/ Studieveileder 75 65 48 67
Lærer
Tekniker 75 65 55 42
Renholder
Adjunkt m. Opprykk
Pensjonistlønn
Lektor 958 09 046
Fagarbeider 932 87 630
Adjunkt m/tilleggsut 906 81 745
Adjunkt med tillegg
Renholder 414 57 461
Avdelingsleder skolested Øksnes 959 39 438
Karen Steinsvik
Adjunkt 901 30 734
adjunkt m/tilleggsutdanning 456 16 599
Renholder
Psykisk helserådgiver
Lars Rune Strandskog
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd 414 57 459
Adjunkt 75 65 55 61 482 50 020
Avdelingsleder 975 09 274
PP rådgiver 906 92 208
Renholder
Renhold 458 74 404
Lærling 75 65 15 94
Lektor m/tilleggsutd 957 22 427
Konsulent 75 65 55 10
Lektor m/tilleggsutd
Konsulent 75 65 55 03 481 58 120
Lektor
Lektor med opprykk 959 60 955
Lektor med tilleggsutdanning 415 54 819
Avdelingsleder økonomi og merkantile tjenester 918 75 318
Lærling 75 65 08 39
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd
Assisterende rektor 997 54 982

Sortland videregående skole - Ansatte Kleiva

Ansatte i avdelingen Ansatte Kleiva
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd
Konsulent 75 65 57 55 456 15 643
Miljøarbeider med fagbrev 473 42 465
Lærer 75 65 57 22 480 03 204
Avdelingsleder Naturbruk 997 24 911
Caroline Jensen
Lærer 959 98 369
Lærer 988 41 015
Lærer 917 40 052
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt 901 30 734

Sortland videregående skole - Ansatte Øksnes

Ansatte i avdelingen Ansatte Øksnes
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor
Miljøarbeider med fagbrev
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 412 18 504
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer
Fagleder 75 65 57 04 482 64 064
Lærer 975 63 528
Lærer *
Lektor med tilleggsutdanning 909 89 442
Rektor 905 63 596
Rune Lødemel
Adjunkt m/tilleggsut
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Fagarbeider 932 87 630
Renholder 414 57 461
Avdelingsleder skolested Øksnes 959 39 438
Karen Steinsvik
Lektor m/tilleggsutd 414 57 459

Sortland videregående skole - Avdelingsledere

Ansatte i avdelingen Avdelingsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Støckert Benjaminsen
Avdelingsleder Salg, service, reiseliv og Påbygg 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Avdelingsleder Idrettsfag 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Avdelingsleder IKT 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Avdelingsleder Musikk, dans, drama 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Avdelingsleder Naturbruk 997 24 911
Caroline Jensen
Studieleder 980 09 425
Avdelingsleder elevtjenesten 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Rektor 905 63 596
Rune Lødemel
Assisterende rektor 906 19 019
Maria Reiertsen
Avdelingsleder skolested Øksnes 959 39 438
Karen Steinsvik
Avdelingsleder økonomi og merkantile tjenester 918 75 318
Assisterende rektor 997 54 982

Sortland videregående skole - Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 909 56 302
Odd Erik Gabrielsen
Avdelingsleder IKT 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Vaktmester 905 43 049
Fagleder Drift 993 28 489
Renholder 414 57 461

Sortland videregående skole - Elev- og lærlingtjenesten

Ansatte i avdelingen Elev- og lærlingtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 959 06 682
Karina Jensen
Avdelingsleder elevtjenesten 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Adjunkt m/tilleggsut 952 43 042
Marthe Lind
Adjunkt m/tilleggsut
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Skolerådgiver 918 16 687
Sonja Nilsen
Oppfølgingstjenesten 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen

Sortland videregående skole - Elever med sentrale roller

Ansatte i avdelingen Elever med sentrale roller
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Elevrådsleder
Russepresident

Sortland videregående skole - Gårdsdrift Kleiva

Ansatte i avdelingen Gårdsdrift Kleiva
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 918 09 552
Fagleder 909 62 507
Birger Holand
Fagarbeider

Sortland videregående skole - IKT og bibliotek

Ansatte i avdelingen IKT og bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling
Bibliotekar 75 65 55 56 416 68 306
Kristin Grøm
Avdelingsleder IKT 416 11 492
Gry Anne Hanssen
Bibliotekar/Brannvernleder/HVO 75 65 57 56 959 44 277
Karl Arvid Mikalsen
IKT-Servicemedarbeider 75 51 95 03 953 66 510
Lærling 75 65 17 41 954 33 668
Tekniker 75 65 55 42
Lærling 75 65 15 94
Lærling 75 65 08 39
Lærling

Sortland videregående skole - Kantine

Ansatte i avdelingen Kantine
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 75 65 55 51 905 72 112
Lærling
Kantineassistent 482 76 748
Fagarbeider 970 28 248

Sortland videregående skole - Miljøtjenesten Kleiva

Ansatte i avdelingen Miljøtjenesten Kleiva
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 75 65 57 04 482 64 064

Sortland videregående skole - Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Reinholdsoppreatør 902 92 484
Renholder 486 77 089
Fagleder 977 80 142
Renholder 482 94 250
Renholder 971 86 631
Renholder 923 51 591
Renholder
Renholder 414 57 461
Renholder
Renholder
Renhold 458 74 404

Sortland videregående skole - Sortland pedagogisk ansatte

Ansatte i avdelingen Sortland pedagogisk ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd
Lektor
Lektor m/tilleggsutd
Lektor med tillegsutdanning
Adjunkt
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 55 08 416 83 976
Bente Støckert Benjaminsen
Lektor
Adjunkt 976 64 252
Adjunkt m/Opprykk 958 18 189
Lektor m/tilleggsutd
Miljøarbeider med fagbrev
Avdelingsleder Salg, service, reiseliv og Påbygg 901 36 301
Kjartan M Eilertsen
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer 991 67 761
Lektor med tillegg 995 12 078
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd 452 55 683
Lærer 977 72 283
Adjunkt m/tilleggsut 412 18 504
Miljøarbeider med fagbrev 473 42 465
Lektor m/tilleggsutd
Lærer * 915 27 020
Pensjonistlønn 932 47 125
Adjunkt m/tilleggsut
Avdelingsleder Idrettsfag 971 51 672
Anette Veronika Berg Hansen
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer
Adjunkt 416 65 668
Miljøarbeider med fagbrev 988 10 971
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 16
Lærer 75 65 57 22 480 03 204
Fagleder 75 65 55 51 905 72 112
Avdelingsleder Musikk, dans, drama 915 73 863
Helene Gihle Hilde
Kvalitetsleder 952 49 711
Lektor m/tilleggsutd 934 37 363
Lektor m/tilleggsutd 920 31 595
Fagleder 909 62 507
Birger Holand
Fagleder 75 65 57 04 482 64 064
Lektor 951 50 629
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 975 21 201
Lektor m/tilleggsutd 916 23 088
Avdelingsleder Naturbruk 997 24 911
Caroline Jensen
Rådgiver 959 06 682
Karina Jensen
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 24 976 31 209
Lærer 908 33 973
Adjunkt 991 60 170
Lektor m/tilleggsutd 416 62 406
Lærer 75 65 56 15
Studieleder 980 09 425
Avdelingsleder elevtjenesten 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Lærling
Lærer 975 63 528
Adjunkt 416 77 787
Lærer 959 98 369
Adjunkt m/tilleggsut 990 43 053
Lærer 988 41 015
Lektor m/tilleggsutd 905 32 318
Lærer/musiker 75 65 01 31
Lektor m/tilleggsutd 470 11 509
Lærer *
Lærer 917 40 052
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor med tilleggsutdanning 909 89 442
Adjunkt m/tilleggsut
Rådgiver 906 72 713
Rektor 905 63 596
Rune Lødemel
Adjunkt med tilleggsutdanning
Lektor med tilleggsutdanning 917 97 410
Adjunkt m/tilleggsut 481 36 415
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt med tilleggsutdanning
Adjunkt m/tillegsutd 943 22 184
Adjunkt m/tilleggsut
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Skolerådgiver 918 16 687
Sonja Nilsen
Lærer
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd
Miljøarbeider med fagbrev
Adjunkt 456 01 876
Oppfølgingstjenesten 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Faglærer 959 96 758
Lektor med tilleggsutdanning
Lektor m/tilleggsutd 75 65 55 91 482 19 989
Assisterende rektor 906 19 019
Maria Reiertsen
Lektor m/tilleggsutd 979 80 727
Lektor med tilleggsutdanning 911 10 542
Lærer
Adjunkt m. Opprykk
Lektor 958 09 046
Adjunkt m/tilleggsut 906 81 745
Adjunkt med tillegg
Avdelingsleder skolested Øksnes 959 39 438
Karen Steinsvik
Adjunkt 901 30 734
adjunkt m/tilleggsutdanning 456 16 599
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd 414 57 459
Adjunkt 75 65 55 61 482 50 020
Lektor m/tilleggsutd 957 22 427
Lektor m/tilleggsutd
Lektor
Lektor med opprykk 959 60 955
Lektor med tilleggsutdanning 415 54 819
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd
Assisterende rektor 997 54 982