OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Sortland vgs bruker VIP makkerskap

Sortland vgs bruker VIP Makkerskap på VG1 og i nye klasser for å bidra til gode relasjoner og godt læringsmiljø i klassen. 

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver i forhold til hverandre, og skiftes vanligvis etter tre uker.

Sortland vgs har tro på at et klassefelleskap med klare rammer der man opplever å høre til gir tryggere elever og bedre læringsutbytte. Det kan forebygge mobbing og legge grunnlaget for et godt samspill i klassen gjennom hele skoleåret. 

Hva betyr det å være i et makkerskap?

  • makkere sitter vedsiden av hverandre i klasserommet
  • dere hilser på hverandre og viser interesse for hverandre
  • dere er oppmerksomme på om den andre trives. Er makkeren alene i friminutt? Deltar makkeren på sosiale treff? Snakke med lærer om det er noe du lurer på. 
  • Makkere kontakter hverandre ved fravær, eks ved å sende SMS
  • i timene kan dere bli bedt om å samarbeide

 

Sortland vgs ønsker gjennom VIP Makkerskap å legge tilrette for en god skolestart og er en trening på å bli en god kollega på skolen og etter hvert i arbeidslivet.