Du er her:

Bibliotek

Ved skolested Sortland er biblioteket vanligvis åpent hver dag fra 0800-1530.

Ved skolested Kleiva er biblioteket bemannet 2 dager i uka.

Vi abonnerer på aviser og tidsskrifter. Vi har selvsagt bøker, men også filmer og lydbøker. Vi kan også låne bøker fra andre bibliotek.

Det er biblioteket som administrerer utlån av gratis læremidler.

Her kan du søke i bibliotekets bokbase.

 

_______________________________

Kontaktinformasjon

Leder Bibliotek: Kristin Grøm

Telefon: 75 65 55 58

E-post: krigro@vgs.nfk.no

_______________________________

Kontaktperson

Kristin Grøm
Bibliotekar
Karl Arvid Mikalsen
Bibliotekar/Brannvernleder/HVO