Kontakt oss - Sortland vgs

Sortland videregående skole
Postboks 1105
8405 SORTLAND

Sentralbord Sortland 75 65 55 00

E-post post.sortland@vgs.nfk.no

Besøksadresse: Parkveien 7 

_________________________________________________________________

Sortland videregående skole - Kleiva
Kleiva
8404 SORTLAND

Ekspedisjon tlf: 75 65 57 20

Avdelingsleder: Caroline Jensen tlf: 75 65 57 50 mob: 99 72 49 11
E-post: carjen@vgs.nfk.no

_________________________________________________________________

Sortland videregående skole - Øksnes
Støveien 18
8430 MYRE

Avdelingsleder Karen Steinsvik 75 65 57 00 mob: 959 39 438
E-post: karand@vgs.nfk.no

_________________________________________________________________

Rektor: Rune Lødemel tlf: 75 65 55 50 mob: 905 63 596
E-post: runlod@vgs.nfk.no

Driftsleder: Odd-Erik Gabrielsen tlf: 75 65 55 36 mob: 909 56 302
E-post: oddgab@vgs.nfk.no

Miljøtjeneste/internat: 915 73 361

Nattevaktskontor internat Kleiva: 75 65 57 60