Ansattoversikt


Skolested Øksnes - Sortland vgs

Ansatte i avdelingen Skolested Øksnes - Sortland vgs
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog 75 65 20 57
Lektor 75 65 57 03
Tor Kr. Røthe Arntzen
Lærer * 75 65 12 09
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 05
Ann-Karin Ellingsen
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 49 412 18 504
Nina Fjellstad
Lærer 75 65 57 10 909 96 376
Tove Haaheim
Adjunkt m. tilleggsutdanning. Faglærer 75 65 57 06
Bjørg Alise Hansen
Barne-og ungdomsarbeider 75 65 57 12 417 59 381
Tora Iren Jensen
Lærer 75 65 57 15 975 63 528
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 57 02 466 60 414
Hilde Krogh-Fladmark Nilsen
Barne-og ungdomsarbeider 75 65 57 13 952 45 605
Wenche Tingvoll Ovik
Lærer Fiske og fangst 75 65 57 16
Fagarbeider 75 65 17 72 932 87 630
Renholder 75 65 57 07 414 57 461
Lena Renate Stavøy
Avdelingsleder skolested Øksnes 75 65 57 00 959 39 438
Karen Steinsvik
Lektor m/tilleggsutd 75 65 56 17