Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 81 332
Helen Bye
Rådgiver 75 65 55 15 959 06 682
Karina Jensen
Lærer * 75 65 07 96 911 70 503
Fagarbeider 75 54 54 98
Avdelingsleder elevtjenesten 75 65 55 09 951 17 174
Steinar Kjeldsen
Helsesykepleier 952 64 234
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 55 39 952 43 042
Marthe Lind
Skolerådgiver 75 65 55 14 918 16 687
Sonja Nilsen
Oppfølgingstjenesten 75 65 55 23 473 14 329
Ellen-Marie Pettersen
Helsesykepleier 952 64 237
Oddrun Løh  Rognstad
Psykisk helserådgiver
Lars Rune Strandskog