Instrumentvalg for Vg1 Musikk

I instrumentalopplæringa på musikklinja er piano og sang obligatorisk. I tillegg skal du velge et tredje instrument.
Ett av disse tre instrumentene skal være ditt hovedinstrument alle tre årene. De to øvrige er biinstrument.

Vennligst gi beskjed til skolen, så snart som mulig og senest 1. august om følgende:

  1. Hvilket instrument velger du som hovedinstrument?
  2. Hvis du har valgt enten sang eller piano som hovedinstrument, - hva velger du som ditt tredje instrument?

Dette meldes elektronisk inn via følgende skjema

Klikk for stort bilde