VGS Sortland - Idrettsfag

Idrettslinja er et treårig utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse og grunnleggende idrettsutdanning.

Er du glad i fysisk aktivitet, liker trening, tur og idrett generelt, samt behersker teoretiske studieretningsfag, er idrettsfag høyst sannsynlig noe for deg. Hos oss velger elevene om de vil ha toppidrett eller breddeidrett, det betyr at vi har elever som driver toppidrett rettet mot en idrett, elever som liker et mangfold av idretter og elever som vil holde seg i form. Vi har i dag muligheter for toppidrett innen fotball og friidrett.

Vi har gode fasiliteter for idrettsaktivitet på Sortland og det gjør at vi kan ha høy kvalitet og stor variasjon på undervisningen. Skolen bruker fast Sortlandshallen, Blåbyhallen, Stamina, Sortlandsmarka, Sentralbanen osv.

 

Ønsker du mer informasjon om idrettsfag?

Ta kontakt med avdelingsleder Anette Veronika Berg Hansen
Idrettsfag på Facebook