Sortland vgs - Vg3 Landbruk

Etter fullført vg3 Landbruk får du tittelen agronom. Du vil være i stand til å ivareta daglig drift av landbrukseiendommer, ha kunnskap om dyrehold, forvaltning av inn- og utmark, markedsføring, driftsledelse og mer til. Vi legger opp til at elevene skal få delta i praktisk arbeid på skolegården.

Våre programfag er Plante- og husdyr-produksjon, Utmark og kulturlandskap, og Gårdsdrift.

I tillegg tilbyr skolen følgende valgfrie programfag;

  • Økonomi og driftsledelse
  • Traktor og maskiner.

Klikk for stort bilde