OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Elever med dysleksi i videregående skole hos Sortland videregående skole

Har du dysleksi er det flere ting det er viktig å tenke på og vite om ved skolestart, slik at du kan få en best mulig læringsituasjon i videregående skole.

Det er viktig at du har en god og tett dialog med din kontaktlærer og faglærere. Du vil i startsamtale med kontaktlærer og fagsamtaler med faglærerne ha mulighet til å formidle hvilken tilrettelegging som passer best for deg. Tenk godt igjennom det på forhånd.

Mulige tilretteleggingstiltak kan være:

 • Mulighet til å svare muntlig på prøver (må avtales med den enkelte faglærer)
 • Ekstra tid på prøver.
 • Oppgaver opplest, bruk av lydfil, eller mobile opplesningsapper.
 • Lydbøker/smartbøker.
 • Ulike læringsstrategier.
 • Flittig bruk av kalender på mobil, med varsel om innleveringer og prøver.
 • CD-ord. LingIt-pakken.

Fritak

Elever med dysleksi på studieforberedende og studiespesialiserende program kan søke om fritak fra vurdering med karakter i sidemål dersom eleven har problemer med å greie begge målformene. Elever som er så sterkt rammet av dysleksi at individuell tilrettelegging og spesialundervisning ikke er tilstrekkelig til å sikre likeverdige opplæringsmuligheter, kan også gis dispensasjon fra vurdering med karakter i fremmedspråk.

Ved fritak skal du likevel delta i undervisningen, men vurderingen gis uten karakter. For å søke fritak for vurdering med karakter i sidemål eller fremmedspråk, skal det være prøvd ut om tilrettelegging/spesialundervisning gir deg mulighet til å få en karakter eller ikke i videregående skole.

Det må også foreligge anbefaling om fritak gjennom ny sakkyndig vurdering for videregående skole utformet av PPT. Dette betyr at om du har hatt fritak i grunnskolen gis det ikke automatisk fritak i videregående skole.

Søknad om fritak gjøres for Sortland vgs på Visma InSchool

Digitale verktøy

PC er et viktig verktøy til bruk i skolearbeidet. Alle elever i videregående skole har egen pc, og skolen har lisens på skrive- og retteprogrammet CD-ord. Hvis du har erfaringer med andre skrive- og retteprogram som LingIt-pakken anbefaler vi at du bruker dette videre.

Vi gjør oppmerksom på at LingIt sine produkter er lisensbasert til den enkelte, og skaffes gjennom personlig søknad via NAV. Ta med dine lisenskoder til skolen. De nyeste og beste versjon er tilgjengelig på LingIt sin hjemmeside.

For å laste ned den nyeste versjonen av hver programvare trenger du ditt originale lisensnummer.  Hvis du ikke har dette tilgjengelig kan du skaffe oppdaterte koder gjennom å fylle ut bytteskjema på nav.no eller kontakte NAV Hjelpemiddelsentralen i Nordland, tlf: 407 02 818. 

Tips! Lag det som en regel at du går inn på LingIts hjemmeside ved skolestart hvert år og oppdaterer dine program.  Programvarene utvikles og forbedres stadig.

I tillegg anbefaler vi at du melder deg inn i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).  Medlemskapet er gratis for unge og voksne med dokumentert lærevanske, og gir deg mulighet til å laste ned alle typer lydbøker som er utgitt i Norge. NLB har egen app for mobiltelefon. Dette gir gode muligheter for å lytte til aktuell litteratur etter pensum når du er på bussen, kjøreturer, og har ei ledig stund. 

Eksamen

For å få tilrettelegging på eksamen, så er du selv ansvarlig for å søke om dette. Søknaden sender du gjennom Visma InSchool.  Søknadsperioden for høsteksamen er 01.09- 15.10, og for våreksamen 01.01- 15.03.

For å få behandlet din søknad må det foreligge sakkyndig vurdering for videregående skole som beskriver dine vansker og behov. Den kan du ha levert inn på forhånd til skolen, eller lastes opp sammen med søknaden. Mangler du sakkyndig vurdering som er gjeldende for videregående opplæring må du ta kontakt med PPT direkte eller via skolen. 

Du kan søke om:

 • Utvidet tid.
 • Opplesning av tekst (Brukes av gitt eksamenstid).
 • Bruk av digitale hjelpemiddel eks. bruk av øreklokker til talesyntese.
 • Behov for rom med få kandidater (må dokumenteres særskilt).

Vi håper du får noen fine år som elev på den videregående skolen. Ta gjerne kontakt hvis det er noe vi kan hjelpe med.  Det er mange gode hjelpere:

 • Kontaktlærer
 • Faglærere
 • Rådgivere
 • Avdelingsledere
 • Kontor/eksamenskontoret