OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fagskoletilbud «Grovfôrbasert husdyrproduksjon»

Vi starter høsten 2024 med et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud på Sortland, avdeling Kleiva. Fagskoletilbudet «Grovfôrbasert husdyrproduksjon» er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet, Tana-, Senja-, Sortland og Mosjøen videregående skoler.

Fagskoleutdanning er et høyskoletilbud med studiepoeng – på nivået under universitet. 

 

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket/ arktisk landbruk. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr.

 

 

Studiet består av fire emner:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon med vekt på grovfôr og beite
  • Husdyrproduksjon
  • Hovedprosjekt

 

Utdanningen er nettbasert med samlinger over to eller tre dager. Arbeidsformer er: forelesninger, presentasjoner, ekskursjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Erfaringsdeling mellom studentene er sentralt.

Fagskoleutdanningen går over 2 år, og gir 60 studiepoeng. Studiested er de nevnte skolestedene. 

Etter fullført studie får du tittelen «Agrotekniker i grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket».

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Oppstart er høsten 2024, og søknadsfrist er 15 april.

Nedenfor er lenke til studiet (Fagskolen Innlandet). 

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket | Fagskolen Innlandet (fagskolen-innlandet.no)

 

Ved spørsmål om studiet, ta kontakt med avdelingsleder