OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vg1 Naturbruk - Kleiva

Vg1 Naturbruk gir et rikt innblikk i praktisk bruk av naturen. Både i næring og livsutfoldelse på en bærekraftig måte. Naturbruk omfatter stell av levende dyr, fisk og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelse knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser.

Yrkesutøvelse innen naturbruksnæringene krever en helhetlig forståelse av natur og en integrert samhandling mellom praksis og teori. Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og elevens mestring knyttet til arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold. Utdanningen bidrar til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr, fisk og miljø.

Grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse og framtidsrettet kompetanse blir lagt ved at den enkelte skal få mulighet til å arbeide med konkrete aktiviteter, der produksjonsprosess, teknikk og kvalitet henger sammen og er like viktige.

I løpet av dette første året får du mulighet til å fordype deg i den retningen som interesserer deg mest. Vi legger opp til grønn, lysblå eller mørkeblå spesialisering, som bygger på de Vg2 tilbudene som finnes på Sortland videregående skole.